Provning och provtagning i fält

Nedan finner du standarder som berör provning och provtagning i fält för jord och delvis berg.
Standarder    Komeptens
SS-EN ISO 22475-1:2006
Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmätningar - Del 1: Tekniskt utförande

SS-EN ISO 22476-1:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Fältundersökning - Del 1: Spetstrycksondering - elektrisk spets, CPT och CPTU (ISO 22476-1:2012)

SS-EN ISO 22476-2:2005
med tillägg
SS-EN ISO 22476-2:2005/A1:2011
Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 2: Hejarsondering - Tillägg 1 (ISO 22476-2:2005/Amd 1:2011)
           
  Vad förväntas att
du kan om fält, lab och redovisning?

Läs mer i kompetensmatrisen

SS-EN ISO 22476-3:2005
med tillägg
SS-EN ISO 22476-3:2005/A1:2011
Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 3: SPT-försök - Tillägg 1 (ISO 22476- 3:2005/Amd 1:2011)

SS-EN ISO 22476-4:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Fältundersökning - Del 4: Pressometerförsök enligt Ménard (ISO 22476-4:2012) 

SS-EN ISO 22476-5:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Fältundersökning - Del 5: Försök med flexibel borrhålsdilatometer (ISO 22476-5:2012)

SS-EN ISO 22476-7:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Fältundersökning - Del 7: Försök med stel borrhålsdilatometer (ISO 22476-7:2012) 

SIS-CEN ISO/TS 22476-10:2005
Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 10: Viktsondering (ISO/TS 22476-10:2005)

SIS-CEN ISO/TS 22476-11:2005
Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 11: Dilatometerförsök (ISO/TS 22476-11:2005)

SS-EN ISO 22476-12:2009
Geoteknisk undersökning och provning - Fältprovning - Del 12: Mekanisk spetstryckssondering (ISO 22476-12:2009)

   
     
Andra styrande dokument    Utbildning

                      
  Följande organisationer ger kurser som berör provtagning och provning i fält:

           
 
- SGF
           
   
Vägledningar/rapporter/handböcker    Arbetsmiljö
IEG rapport 2:2010 
Rapportering av geotekniska fältundersökningar (jord) – omfattning och fältprotokoll

SGF rapport 1:96
Geoteknisk fälthandbok.

SGF rapport 2:93 
Rekommenderad standard för vingförsök i fält 

SGF rapport 2:99
Metodbeskrivning för jord-bergsondering 

SGF rapport 1:2006
Metodbeskrivning för Jb-Totalsondering
 
SGF rapport 2:2006
Metodbeskrivning för installation av inklinometerrör 

VV publ 2006:59
Provgropsundersökning 

 
   
Information kommer
Uppdaterat 2013-05-12