Knutpunkt GEO

 
 
Knutpunkt GEO är en mötesplats.
Målsättningen är att branschgemensamt arbeta med standarder och kompetens för att nå målet med en högre kvalitet.

 

 

 
 
Knutpunkten är ingen organisation, utan en mötesplats där varje aktörer bidrar utifrån sina egna möjligheter och intresse.

Denna webplats är den virtuella mötesplatsen där du som arbetar i branschen kan finna information, länkar och status för aktuella frågor.

Under hösten 2021 påbörjades ett arbete för att återaktivera GEOdialogen mellan organisationerna Pålkommissionen, SGF, IEG och Svensk Grundläggning.

Mer information om detta kommer att presenteras på denna sida, i takt med att det gemensamma arbetet etableras
 
UNDER UPPDATERING
Besök gärna sidan efter sommaren.
Då kommer den innehåll ny intressant information för dig!! 

  
 

          


 


 
Uppdaterat 2022-05-18