Knutpunkt GEO

 
 
Knutpunkt GEO är en mötesplats.
Målsättningen är att branschgemensamt arbeta med standarder och kompetens för att nå målet med en högre kvalitet.

 

 

 
 
Knutpunkten är ingen organisation, utan en mötesplats där varje aktörer bidrar utifrån sina egna möjligheter och intresse.

Denna webplats är den virtuella mötesplatsen där du som arbetar i branschen kan finna information, länkar och status för aktuella frågor.

Under hösten 2021 påbörjades ett arbete för att återaktivera GEOdialogen mellan organisationerna Pålkommissionen, SGF, IEG och Svensk Grundläggning.

Det som planeras framöver är:
- Vi planerar att uppdatera kompetensmatrisen 
- Vi skapar en uppdaterat kursmatris med länkar till kurser hos de olika aktörerna
- Vi tar fram verktyg för kompetensuppföljning CPD
- Vi skapar en uppdaterad översikt över regelverk, standarder, och andra dokument som branschen behöver

Arbetet pågår!
Redan nu kan du skaffa dig en första bild genom att klicka på länkarna

 KOMPTENSMATRIS  KURSMATRIS  CPD 

Regelverk, standarder och andra dokument


 
UNDER UPPDATERING
 

          


 


 
Uppdaterat 2022-10-19