HemKompetensmatrisenOm KnutpunktenNMGEC7Logga in
Kompetensmatrisen
Hur fungerar den?
1 Design Grunder
2 Geoteknik Grunder
3 Geokonstruktion Grunder
4 Dokumenthantering
5 Jordförstärkning
6 Pålar
7 Stödkonstruktioner
8 Släntstabilitet
9 Provning
*10 Förorenad mark
11 Utförande
*12 Övriga konstruktioner
13 Arbetsmiljö
14 Hydrogeologi

Kompetensmatrisen - område Utförande

Uppdaterat 2013-05-14
Utskriftsvänlig sida
Knutpunkt GEOSTANDARDER * info@knutpunktgeo.se *
Provided by Webforum