HemKompetensmatrisenKursmatrisLogga in
20 januari 2020
IEG 2.0 - arbete pågår för etablering

För närvarande pågår det ett omfattande arbete på Europanivå för att ta fram nästa generation av vår gemensamma konstruktionsstandard, Eurokod. Målsättningen är att nästa generation ska vara mer harmoniserad och enklare att använda. Den ska även inkludera nya metoder och tekniker som tillkommit sedan föregående version.

Utifrån de arbetsversioner som finns tillgängliga så noterar vi att det blir förändringar, som kräver att Sverige tar fram underlag för en nationell bilaga men även bedömer hur övriga förändringar ska hanteras. 

En arbetsgrupp har sedan i november arbetat med att ta fram underlag för att etablera föreningen IEG 2.0 under våren 2020. Förslag till stadgar, verksamhetsplan och ledamöter i styrelsen har tagits fram. Avsikten är att skapa en ram för att kunna etablera föreningen, men överlåta till styrelsen att utveckla och konkretisera föreningens arbete utifrån medlemmarnas behov och förslag.

Föreningsstämma planeras den 11 mars, 2020

Uppdaterat 2020-02-06
Utskriftsvänlig sida
Aktuellt
20 oktober 2021
Nygammal GEOdialog tar fart
25 februari 2020
IEG underlag till stämma
6 februari 2020
IEG 2.0 Artikel i Bygg&Teknik
20 januari 2020
IEG 2.0 - arbete pågår för etablering
Knutpunkt GEOSTANDARDER * info@knutpunktgeo.se *
Provided by Webforum