HemOm KnutpunktenNMGEC7Logga in
Logga in


Förorenad mark i byggskedet


Nedan finns en första sammanställning, kompletteringar kommer succesivt
Standarder    Komeptens

SS-EN 1997-1:2005/AC:2009
Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler, Utgåva 1, 2009

SS-EN 1997-2:2007/AC:2010
Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 2: Marktekniska undersökningar, Utgåva 1, 2010
           
  Vad förväntas att
Du kan om miljögeoteknik?

Läs mer i kompetensmatrisen 

   
     
Andra styrande dokument    Utbildning

Avfallsförordningen SFS, 2011-927
           
  Följande organisationer ger kurser som berör miljögeoteknik:

BFS 2013:10 – EKS 9 med ändringar
Boverkets nationella val avseende Eurokod

VVFS 2004:43 med ändringar
Trafikverkets nationella val avseende Eurokod
  - SGF
   
Vägledningar/rapporter/handböcker    Arbetsmiljö

Naturvårdsverket rapport 5976
Riktvärden för förorenad mark september 2009 samt beräkningsprogrammet för riktvärden.

Naturvårdsverket rapport 5977           
Riskbedömning av förorenade områden, december 2009.

Naturvårdsverket rapport 5978           
Att välja efterbehandlingsåtgärd, september 2009.

SGF rapport 1:2004
Fälthandbok Miljötekniska markundersökningar

SGF rapport 1:2011
Stimulerad reduktiv deklorering – en praktisk handledning

SGF rapport 2:2011
Klorerade lösningsmedel i mark och grundvatten – Att tänka på inför provtagning och upphandling

SGF rapport 3:2011
Hantering och analys av prover från förorenade områden - Osäkerheter och felkällor

   
Information kommer
Uppdaterat 2013-07-05
Utskriftsvänlig sida
Knutpunkt GEOSTANDARDER * info@knutpunktgeo.se *
Provided by Webforum