HemÄmnesområdenStandarderKompetensmatrisenUtbildningOm KnutpunktenNMGEC7KontaktLogga in
Ämnesområden
Allmänt
Provning/provtagning
Klassificering
MUR
Lab
Fält
Vatten
Berg
Förorenad mark
Berg
Vatten
Förorenad mark
Geokonstruktion
Jordförstärkning
Släntstabilitet


Markundersökningar förorenad mark

Standarder    Komeptens
NT Enviro 008
           
  Vad förväntas att
du kan om markundersökningar förorenad mark?

Läs mer i kompetensmatrisen
   
     
Andra styrande dokument    Utbildning

                      
  Följande organisationer ger kurser som berör miljögeotekniska markundersökningar:

           
 
- SGF
           
   
Vägledningar/rapporter/handböcker    Arbetsmiljö
SGF rapport 1:2004
Fälthandbok Miljötekniska markundersökningar
 
SGF rapport 1:2011
Stimulerad reduktiv deklorering – en praktisk handledning
 
SGF rapport 2:2011
Klorerade lösningsmedel i mark och grundvatten – Att tänka på inför provtagning och upphandling

SGF rapport 3:2011
Hantering och analys av prover från förorenade områden - Osäkerheter och felkällor
           
           
   
Information kommer
Uppdaterat 2013-05-29
Utskriftsvänlig sida
Knutpunkt GEOSTANDARDER * info@knutpunktgeo.se *
Provided by Webforum