HemOm KnutpunktenNMGEC7Logga in
Logga in


Jordförstärkning


Standarder    Komeptens

SS-EN 1997-1:2005/AC:2009
Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler, Utgåva 1, 2009

SS-EN 1997-2:2007/AC:2010
Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 2: Marktekniska undersökningar, Utgåva 1, 2010
  Vad förväntas att
Du kan om jordförstärkning ?

Läs mer i kompetensmatrisen

SS-EN 12716
Utförande av geokonstruktioner – Jetinjektering, Utgåva 1, 2001

SS-EN 14490:2010
Utförande av geokonstruktioner – Jordspikning, Utgåva 1, 2010 

SS-EN 14679:2005/AC:2006
Utförande av geokonstruktioner - Djupstabilisering med bindemedel, Utgåva 1, 2006

SS-EN 14731
Utförande av geokonstruktioner - Jordförstärkning med djupvibrering, utgåva 1, 2005

SS-EN 15237:2007
Utförande av geokonstruktioner – Vertikaldränering, Utgåva 1, 2007

SS-EN 12715
Utförande av geokonstruktioner – Injektering, Utgåva 1, 2000

   

     
Andra styrande dokument    Utbildning

Trafikverket publikation 2011:047
TK Geo 11, Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner
  Följande organisationer ger kurser som berör jordförstärkning:
BFS 2013:10 – EKS 9 med ändringar
Boverkets nationella val avseende Eurokod

VVFS 2004:43 med ändringar
Trafikverkets nationella val avseende Eurokod
 


   
Vägledningar/rapporter/handböcker    Arbetsmiljö

SGF rapport 2:2000
Kalk- och kalkcementpelare.

Svensk djupstabiliserings rapporter
Inom ramen för SD har flertalet rapporter tagits fram avseende djupstabilisering. Läs mer på deras hemsida, ladda ner rapporterna.
   
Information kommer
Uppdaterat 2013-07-05
Utskriftsvänlig sida
Knutpunkt GEOSTANDARDER * info@knutpunktgeo.se *
Provided by Webforum