HemOm KnutpunktenNMGEC7Logga in
Logga in


Vatten


Nedan finner du information som berör vatten, både avseende dimensionering vid geokonstruktioner men även relevanta standarder för provning.
Standarder    Komeptens

SS-EN 1997-1:2005/AC:2009 
 Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler, Utgåva 1, 2009

SS-EN 1997-2:2007/AC:2010
Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 2: Marktekniska undersökningar, Utgåva 1, 2010
  Vad förväntas att
Du kan om vatten?

Läs mer i kompetensmatrisen

SS-EN ISO 22282-1:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 1: Allmänna regler (ISO 22282-1:2012)

SS-EN ISO 22282-2:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 2: Bestämning av hydraulisk konduktivitet i öppna borrhål (ISO 22282-2:2012)

SS-EN ISO 22282-3:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 3: Vattenförlustmätning i berg (ISO 22282-3:2012)

SS-EN ISO 22282-4:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 4: Provpumpning (ISO 22282-4:2012)

SS-EN ISO 22282-5:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 5: Infiltrationsprovning (ISO 22282-5:2012)

SS-EN ISO 22282-6:2012
Geoteknisk undersökning och provning - Geohydraulisk provning - Del 6: Bestämning av hydraulisk konduktivitet i (av) manschetterade borrhål (ISO 22282-6:2012)
   
     
Andra styrande dokument    Utbildning

Trafikverket?
  Följande organisationer ger kurser som berör vatten:
BFS 2013:10 – EKS 9 med ändringar
Boverkets nationella val avseende Eurokod

VVFS 2004:43 med ändringar
Trafikverkets nationella val avseende Eurokod
 
   
Vägledningar/rapporter/handböcker    Arbetsmiljö
 
IEG rapport 8:2010

Tillämpningsdokument hantering av vatten (ej publicerad)

VVMB 310

Hydraulisk dimensionering
   
Information kommer
Uppdaterat 2013-07-05
Utskriftsvänlig sida
Knutpunkt GEOSTANDARDER * info@knutpunktgeo.se *
Provided by Webforum