HemOm KnutpunktenNMGEC7Logga in
Logga in

Släntstabilitet


Standarder    Komeptens

SS-EN 1997-1:2005/AC:2009
Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler, Utgåva 1, 2009

SS-EN 1997-2:2007/AC:2010
Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 2: Marktekniska undersökningar, Utgåva 1, 2010
             
  Vad förväntas att
Du kan om släntstabilitet?

Läs mer i kompetensmatrisen

   
     
Andra styrande dokument    Utbildning

Trafikverket publikation 2011:047
TK Geo 11, Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner
  Följande organisationer ger kurser som berör släntstabilitet:
BFS 2013:10 – EKS 9 med ändringar
Boverkets nationella val avseende Eurokod

VVFS 2004:43 med ändringar
Trafikverkets nationella val avseende Eurokod

- SGF
           
   
Vägledningar/rapporter/handböcker    Arbetsmiljö
IEG rapport 6:2008
Tillämpningsdokument – EN 1997-1 kapitel 10 och 11, Slänter och bankar

IEG rapport 4:2010
Tillståndsbedömning/klassificering av naturliga slänter och slänter med befintlig bebyggelse och anläggningar. Vägledning för tillämpning av Skredkommissionens rapporter 3:95 och 2:96

BVS 1585.002
Stabilitet för befintliga järnvägar
           
   
Information kommer
Uppdaterat 2013-07-05
Utskriftsvänlig sida
Knutpunkt GEOSTANDARDER * info@knutpunktgeo.se *
Provided by Webforum