HemOm KnutpunktenNMGEC7Logga in
Logga in


Design EN 1997 - Allmänt


Nedanstående standarder och styrande dokument gäller allmänt inom Geotekniken, och ska tillämpas parallelt med de standarder som gäller för den specifika tillämpningen eller konstruktionen.
Standarder    Komeptens

  Vad förväntas att
du kan om Design EN 1997?

Läs mer i kompetensmatrisen

SS-EN 1997-1:2005/AC:2009
Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 1: Allmänna regler, Utgåva 1, 2009

SS-EN 1997-2:2007/AC:2010
Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner - Del 2: Marktekniska undersökningar, Utgåva 1, 2010

                   

   
     
Andra styrande dokument    Utbildning
Trafikverket publikation TDOK 2013:0667
TK Geo 13, Trafikverkets tekniska krav för geokonstruktioner

  Följande organisationer ger kurser som berör EN 1997:
BFS 2013:10 – EKS 9 med ändringar
Boverkets nationella val avseende Eurokod

VVFS 2004:43 med ändringar
Trafikverkets nationella val avseende Eurokod

Framöver kommer det vara Transportstyrelsen som ger de nationella valen
  - SGF
   
Vägledningar/rapporter/handböcker    Arbetsmiljö
IEG rapport 2:2008
Tillämpningsdokument - Grunder EN 1997

IEG rapport 4:2008
Tillämpningsdokument – Dokumenthantering
 
IEG rapport 9:2010
Tillämpningsdokument observationsmetoden inom geotekniken

           
   
 Information kommer
Uppdaterat 2015-09-24
Utskriftsvänlig sida
Knutpunkt GEOSTANDARDER * info@knutpunktgeo.se *
Provided by Webforum