HemÄmnesområdenStandarderKompetensmatrisenUtbildningOm KnutpunktenNMGEC7KontaktLogga in
Ämnesområden
Allmänt
Provning/provtagning
Klassificering
MUR
Lab
Fält
Vatten
Berg
Förorenad mark
Berg
Vatten
Förorenad mark
Geokonstruktion
Jordförstärkning
Släntstabilitet


Provning, undersökning och provtagning


Under denna rubrik återfinner du standarder som berör såväl jord, berg, vatten som miljögeoteknik.

Standarderna behandlar redovisning, laboratorieundersökningar samt provning/provtagning i fält.
  • Klassificering
  • Markteknisk undersökningsrapport
  • Laboratorieundersökningar (främst jord)
  • Fältundersökningar (provning/provtagning av främst jord)
  • Vatten, hydrogeologiska undersökningar
  • Berg, provning/provtaning av berg
  • Miljögeo, provning/provtagning miljögeoteknik
Uppdaterat 2013-04-27
Utskriftsvänlig sida
Knutpunkt GEOSTANDARDER * info@knutpunktgeo.se *
Provided by Webforum